עברית  |  English  |  


 

מדדי איכות

חברת B2B תבנה עם הלקוח מערך מדדים, שיאפשר ללקוח לבחון על בסיס קבוע את פעילות ה-Offshore, מבחינת איכות, תפוקה וכד' (יעדי המדידה יוגדרו יחד). כלי המדידה יאפשר למנהל ה-Offshore לעקוב אחר הפעילות ולבצע בה את ההתאמות הנדרשות, על מנת להוסיף ולייעל אותה, ולוודא שהפעילות עומדת ביעדי החברה כפי שהוגדרו.


מדדים כלכליים

חברת B2B תסיע לאנשי התקציב והבקרה של הלקוח, לבנות תקציב לפעילות, נוהל אישור הוצאות, ובניית כלים להשוואת ערך אמיתית לפעילות.

דוחות התקדמות

חברת B2B תבנה בשיתוף עם הלקוח, דוחות התקדמות להנהלה שיישקפו את פעילות ה - Offshore על כל הפרמטרים שלה.

מסמכי SOW ו-POW

חברת B2B תגדיר עם הלקוח, מסמכי SOW ומסמכי POW על כל הסעיפים הנדרשים, כדי להבטיח עבודה יעילה עם קבוצת ה - Offshore.

ניהול סיכונים

חברת B2B תבנה בשיתוף עם הלקוח מטריצת סיכונים שתנוהל ותתוחזק על ידי הלקוח.


 
Top

האתר נבנה על ידי   04-6461404