עברית  |  English  |  


 
החברה: חברת טלקום מהמובילות בישראל.

הצורך: חברת הטלקום החליטה אסטרטגית להעביר את פעילות הפיתוח, הבדיקות והאינטגרציה להודו, לצורך הרחבת יכולות הפיתוח וכדי לתת גמישות למנהלי הפיתוח, להעביר מערך בדיקות מלא למיקור חוץ, להביא לחיסכון בעלויות ולחדור לשוק חדש.

הפתרון: דודי נס מנכ"ל B2B, מונה למנהל הפרויקט וניהל אותו מתחילתו ועד סופו. הניהול כלל מציאת ספק בהודו בעבור הפעילות, ניהול משא ומתן עם גורמים משפטיים ולבסוף חתימה על החוזה בשם החברה הישראלית, והפקדתו של החוזה בידי עורך דין בהודו. נס דאג אישית לניהול התקציב, לניהול הלוגיסטי של העברת ציוד מעבדה מורכב להודו, לגיוס כוח אדם בהודו, לפיתוח כלים וסדנאות לניהול מרחוק עבור הצוות הישראלי ולניהול השוטף של הפעילות במשך ארבע שנים.


 
Top

האתר נבנה על ידי   04-6461404